top of page

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a vállalkozás adatait, a vállalkozás, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett honlap és webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Az ÁSZF kötelező mellékletét képzi a Szolgáltató hatályos Adatvédelmi Tájékoztatója a honlapján történő adatkezeléssel kapcsolatban. Kérjük, hogy Ön, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő illetve Felhasználó) csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve világosan és közérthető módon az alábbiakról tájékoztatja a Fogyasztót:

 

 • A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben, melyet a Szolgáltató a www.margallitiskincare.com honlapon közzétesz (Shop illetve Szolgáltatások fül alatt)

A vásárolt áruk adatait (ára, leírása, összetevője, használata) a konkrét árucikk nagyított képe mellett találja meg részletesen. Az ismertető leírásának esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget! A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, teljes körűen tájékoztatást adunk az akció időtartamáról. A webáruházban feltüntetett termékek csak online vásárolhatók meg. A feltüntetett árak forintban értendők, bruttó árak, vagyis tartalmazzák az általános forgalmi adót.

 

 • A Szolgáltató neve, és elérhetőségei:

  • Szolgáltató neve: Gyurokovics Zita e.v.

  • Szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Balaton utca 22.

  • Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: zita@margallitiskincare.com

  • A Szolgáltató honlap és webáruház címe: www.margallitiskincare.com

  • Adószáma: 68441287-2-34

  • Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 51751326

  • Telefonos elérhetőség: +36 70 6316 128

A https://www.margallitiskincare.com/ tett Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-17 óra között . A Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-3 munkanap 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatát az e-mail címen vagy a +36-70-631-6128-es telefonszámon lehet elérni hétköznap 9.00-17.00 óra között.

 

 • A Szolgáltató a www.margallitiskincare.com honlapon (Shop illetve Szolgáltatások fül alatt) teszi közzé termékenként, szolgáltatás típusonként a tájékoztatást:

 

 • a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről - illetve annak számítási módjáról

 • valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel

 • a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről

 

 • A jelen ÁSZF szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

 • A megrendelés menete: A Megrendelő által kiválasztott árut pontos darabszáma megadása után a „Kosárba” gombra kattintva kosárba helyezi. Amennyiben rendel még terméket, visszatérhet a termékekhez a „Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával. Azonban, ha a befejezte vásárlását, akkor rendelését véglegesítheti a „Kasszához” gombra kattintva. A pénztárban megadhatja számlázási adatait, szállítási címét, szállítás módját, láthatja rendelését, valamint a fizetési módot is kiválaszthatja. A megrendelés végösszege mindig tartalmazza a megrendelt termék árát, valamint a szállítási költséget. Ha az adatokat kitöltötte, akkor a „Rendelés elküldése” gombra kattintva láthatja, hogy a rendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz, melynek tényéről visszaigazoló e-mailt küld a Szolgáltató a Megrendelő részére.

 • Fizetési feltételek: Háromféle fizetési lehetőség közül választhat a Megrendelő:

  • Első lehetőség az utánvétes vásárlás. A csomag kiszállításakor fizeti meg a futárnak közvetlenül a termék árát és szállítási költséget.

  • Második esetben bankkártyán keresztül PayPal számlájáról fizethet közvetlenül, amennyiben megjelenik az összeg a Szolgáltató számláján, a termék szállításáról gondoskodunk.

  • Harmadik esetben bankkártyán keresztül fizethet közvetlenül, amelyre a Szolgáltató a Stripe háttérfelületet használja.  

 • Megrendelés visszaigazolása: A Szolgáltató köteles a termék megrendeléséről szóló értesítést a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak e-mailben vagy telefonon. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve nincs raktáron, arról köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 • Csomagolás és a szállítási feltételek: A termékek törékenysége miatt a Szolgáltató ügyel arra, hogy a termék gondosan legyen becsomagolva. A termék ára a kezelési költséget és a csomagolás díját is tartalmazza. A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. vagy a FoxPost Zrt. vagy a GLS Hungary Kft. csomagszolgáltatásával juttatja el a megrendelt terméket a Megrendelőhöz, az általuk kiszabott díj alapján. A csomag szállítási díja 1 csomagra és 1 címzettre vonatkozik, és a szállító által megadott díjat jelenti. Amennyiben 30.000,- Ft-ot (azaz Harmincezer forintot) meghaladja a megrendelés, a szállítás díja ingyenes. Az elektronikus úton történő visszaigazolástól számítva a szállítás 2-3 munkanapon belül megtörténik. A Megrendelő a vásárláskor a „Pénztár” -ban a szállítási feltételek megadásánál a szállítási módot ki tudja választani. A Megrendelő köteles a csomag átvételekor ellenőrizni a termék hiánytalan teljesítését és a termék sértetlenségét, ezt követően aláírni a szállítólevelet. Amennyiben a termékek megsérültek a szállításkor, azt a Megrendelő a Magyar Posta Zrt. vagy a FoxPost Zrt. vagy a GLS Hungary Kft. felé köteles haladéktalanul jelezni, mivel a szállító céget kártérítési felelősség terheli. A szállítólevél aláírása után a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos reklamációt a Szolgáltató már nem fogad el. Amennyiben panasz merülne fel a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatban, azt a Magyar Posta Zrt.-nek vagy a FoxPost Zrt.-nek vagy a GLS Hungary Kft.-nek jelezze.

 

 • Elállás jogának gyakorlása: Abban az esetben, ha a Megrendelő el kíván állni megrendelésétől, az elállás jogának gyakorlására Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkezései irányadóak.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a jogszabályban részletesen meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a jogszabály szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az jogszabályban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 20. § (1) bekezdés értelmében. (A hivatkozott jogszabály hatályos szövege elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor)

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása:

 1. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával (letölthető: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor);

vagy

 1. az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A felmondási elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti felmondási jogát; A fogyasztót nem illeti meg az elállás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szerinti esetekben.

 

 

 • A szavatossági és jótállási igények:

A Szolgáltató a csomagoláson jelöli a termék pontos lejárati idejét. A Szolgáltató a terméken magyar nyelven feltünteti a termékkel kapcsolatos figyelmeztetéseket és a termék pontos összetételét, valamint valamilyen formában a Szolgáltató elérhetőségét.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól rendelkezései irányadóak a szavatossági és jótállási igényekre. Jelen ÁSZF ahol vállalkozást említ az alatt a Szolgáltatót kell érteni.

A , ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései lépnek.

 

 • Kellékszavatosság: A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Ptk. hatályos rendelkezései alapján. A Szolgáltató hibásan teljesít akkor, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató abban az esetben, ha Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a Ptk. vonatkozó fejezetének a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el. A Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján megillető jogok: A Felhasználó – választása szerint – az következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Felhasználó is kijavíthatja a Szolgáltató költségére, illetve a hibát Felhasználó mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, de ebben az esetben az áttérés költségét Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy az áttérésre a Szolgáltató adott okot. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után, haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a www.margallitiskincare.com honlapon webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap elteltét követően már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Termékszavatosság: A Felhasználó a Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A www.margallitiskincare.com honlapon webshopjában vásárolt termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a Ptk. értelmében kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti kizárólag. A termék hibás abban az esetben, ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, illetve abban az esetben, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. mely határidő elteltével a Felhasználó e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fenti okok közül 1 okot bizonyítania.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 • Egyazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Jótállás: Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk). A Szolgáltató www.margallitiskincare.com honlapon webshopjában megvásárolható termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, amennyiben a Szolgáltató tartós fogyasztási cikket értékesít a jövőben, úgy jelen ÁSZF-et annak megfelelően módosítja.

 • A szavatossági igény esetén történő eljárás: A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). 

 • Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

 • Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.

 • A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 • a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 • a hiba bejelentésének időpontját,

 • a hiba leírását,

 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. (Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.)

 • Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 • A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani

 • vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 • szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 •  vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 • Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyben (vagy a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben) fel kell tüntetni

 • a fogyasztó nevét és címét,

 •  a dolog azonosításához szükséges adatokat,

 • a dolog átvételének időpontját, továbbá

 • azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
  Panaszkezelés: Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, magas minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettségére teljesítse. Amennyiben a Felhasználó mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címén vagy levél útján, írásban közölheti. A Megrendelő jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételével összefüggő észrevételeit és panaszait zita@margallitiskincare.com e-mail címre írhatja meg. A Szolgáltató köteles elérhetőségét a honlapon, a webáruházon, valamint a terméken is feltüntetni, ahol az esetleges észrevételeivel és panaszaival élhet a Megrendelő. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató köteles megindokolni. Az írásbeli válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, és azt ellenőrzés esetében az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.
  Felhasználó panasszal fordulhat a következő, fogyasztóvédelmi jogkört gyakorló hivatalokhoz:
  Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
  Kaposvári Járási Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
  Fogyasztóvédelmi Osztály
  cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
  7401 Pf. 281.
  osztályvezető: dr. Krizsán Anett
  tel: 82/510-868 
  e-mail: fogyasztovedelem@kaposvar.gov.hu
  Hivatali kapu rövid név: SMKHFOGY
  Ügyfélfogadás:
  Hétfő - Csütörtök:   08.00 - 16.30
  Péntek:                   08.00 - 14.00
  (Somogy Megyei Kormányhivatal) 
  Panasz esetén fogyasztónak lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
  7400 Kaposvár, Anna u. 6. földszint
  tel.: 82/501-024, 501-027
  e-mail: ugyfelszolgalat@skik.hu
  Nyitva tartás: H-Cs: 8.00-12.00, 13.00-15.30; P:8.00-12.00
  Web: http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet
  A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.
  Magyarországon működő békéltető testületek elérhetősége a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon megtalálható (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)
  Fogyasztóvédelmi ABC: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/fogyasztovedelmi_ABC_vegleges.pdf
  Vonatkozó jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
  Melléklet:

 • A www.margallitiskincare.com honlapon a személyes adatok kezeléséről a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a jelen ÁSZF kötelező mellékletét képző Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, mely letölthető: https://www.margallitiskincare.com/store-policy

Payment Methods
bottom of page